• Home  / 
  • Archive: Tháng Bảy, 2019
Archive
Share

Khai thác tiền thuật toán trở nên hợp pháp ở Iran!

By DUC Việt Nam / Tháng Bảy 25, 2019

Vào Chủ nhật, ủy ban kinh tế của chính phủ Iran đã hợp pháp hóa các hoạt động khai thác tiền thuật toán cho người bản địa, đánh dấu một cách hoàn hảo cho số lượng ngày càng tăng của các trang trại khai thác tiền thuật toán đang thiết lập cửa hàng ở nước […]