• Home  / 
  • Archive: Tháng Một, 2021
Archive
Share

Các mẫu hướng dẫn để gửi thư support các vấn đề về hệ thống Network (cập nhật theo yêu cầu)

By DUC Việt Nam / Tháng Một 16, 2021

*Lưu ý: .Bạn phải dùng email của chính tài khoản muốn được hỗ trợ để gửi thư, nếu dùng sai email, tài khoản sẽ bị khoá để bảo vệ người dùng.   1. Trường hợp tài khoản bị khoá do KYC bị từ chối Gửi về: support@ducatus.net Chủ đề: Xin vui lòng kích hoạt lại tài […]