• Home  / 
  • Hướng dẫn
  •  /  Các mẫu hướng dẫn để gửi thư support các vấn đề về hệ thống Network (cập nhật theo yêu cầu)

Các mẫu hướng dẫn để gửi thư support các vấn đề về hệ thống Network (cập nhật theo yêu cầu)

By DUC Việt Nam / Tháng Một 16, 2021

*Lưu ý:

.Bạn phải dùng email của chính tài khoản muốn được hỗ trợ để gửi thư, nếu dùng sai email, tài khoản sẽ bị khoá để bảo vệ người dùng.

 

1. Trường hợp tài khoản bị khoá do KYC bị từ chối

Gửi về: support@ducatus.net

Chủ đề: Xin vui lòng kích hoạt lại tài khoản của tôi

Nội dung:

Kính gửi hỗ trợ,

Tôi tên là …(tên người KYC cũ)…

Tài khoản của tôi là …(tên tài khoản)…

Hiện tài khoản của tôi bị khoá do KYC. Tôi muốn chuyển nhượng lại tài khoản này cho một người bạn của tôi tên là …(tên người KYC thay thế)…

Tôi đã đính kèm tài liệu xác mình của tôi và bạn tôi bên dưới.

Xin giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

…(Ký tên)…

 

*Đính kèm hình ảnh mặt trước, mặt sau của CMND hoặc trang 3 passport của người KYC bị từ chối và người thay thế KYC.

 

2. Trường hợp hoa hồng chậm về

Gửi về: support@ducatus.net

Chủ đề: Hoa hồng chậm xử lý

Nội dung: 

Kính gửi hỗ trợ,

Tôi tên là …(tên người KYC)…

Tài khoản của tôi là …(tên tài khoản)…

Tôi đã thực hiện lệnh rút Cash, số tiền …(số tiền rút)…, vào ngày …(ngày đặt lệnh)… nhưng lệnh vẫn còn pending.

Xin giúp tôi xử lý lệnh này.

Xin chân thành cảm ơn!

…(Ký tên)…

 

Còn tiếp…

– Để được hỗ trợ liên quan đến hệ thống network, bạn vui lòng gửi thư về support@ducatus.net.

– Để được hỗ trợ liên quan đến sàn giao dịch AA+, bạn vui lòng gửi thư về support@aaplussg.com.

– Để được hỗ trợ liên quan đến blockchain hoặc ví Ducatus, bạn vui lòng tham gia và gửi tin nhắn vào nhóm Telegram: https://t.me/DucatusHelp.

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: