• Home  / 
  • Tin tức
  •  /  Blockchain không việc gì phải sợ!

Blockchain không việc gì phải sợ!

By DUC Việt Nam / Tháng Mười Hai 20, 2018

Trong bài này, chúng tôi cung cấp những thông tin ấn tượng và liên quan đến Blockchain, Cryptocurrency và nền kinh tế số. Nguồn bài viết từ DAVID DEPUTY, đăng bởi CPA Practice Advisor nói với các chuyên gia tài chính và kế toán: “Không có gì phải sợ về lĩnh vực Blockchain”.

“84% những giám đốc điều hành nói công ty họ có ít nhất cũng một vài sự liên quan đến dự án Blockchain”, theo Chương trình khảo sát Blockchain toàn cầu  2018  của PwC.

Blockchain đã phát triển vượt ra ngoài giới hạn không còn chỉ là những giao dịch tiền tệ Crypto nữa. Nó trở thành một công nghệ mang tính quyền lực và được mọi người thèm muốn vì nó lưu trữ, duy trì các quyền sở hữu tài sản, nó phá vỡ cách thức vận hành cũ của các ngành công nghiệp.

Các doanh nghiệp lớn đang kết hợp Blockchain vào các cơ sở hạ tầng của mình để bảo mật cũng như lưu trữ các tài sản dữ liệu số của họ, để tiếp nhận và xử lý các thanh toán trực tiếp, tăng thêm tính rõ ràng trong chuỗi cung ứng và thực hiện các hợp đồng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn và không cần trung gian. Chậm chân hơn là các công ty nhỏ cũng đang bắt đầu chuyển hướng sang giải pháp dùng Blockchain để đầu tư vào các tài sản số và cho những hoạt động mà Blockchain có thể giúp cải thiện bảo mật và tính minh bạch.

Điều này có ý nghĩa thế nào đối với các chuyên gia kế toán và tài chính, là những người hỗ trợ những công ty nhỏ này?

Kế toán 2 cửa đã được cách mạng hoã và trở thành tiêu chuẩn của ngành kế toán. Theo định nghĩa, nó công nhận sự tương tác giữa những tài sản tổ chức cũng như nợ phải trả và vốn chủ sở hữu để tạo nên một cái nhìn tổng quan chính xác về tài chính. Blockchain được xây dựng trên nguyên tắc của kế toán học nên các tài sản được chia ra cho các bên đối tác một cách nhanh chóng thông qua một sổ cái đáng tin cậy và có thể chia sẽ được. Tất cả các giao dịch được lưu trữ trong một sổ cái phân phối công khai hoặc riêng tư, mà không thể thay thế và kết quả là một đường mòn kiểm toán(audit trail) đáng tin cậy. Và, nhiều người tham gia có thể làm cho các giao dịch có hiệu lực mặc cho các luật và định dạng số trong mạng lưới blockchain, điều này loại bỏ mọi cản trở xung quanh tính hiệu lực và sự hoà giải của các bên.

Nguồn: http://digitaleconomyjournal.com/do-not-fear-blockchain-what-cpas-need-to-know/?fbclid=IwAR0va6eJbJLEzLBUWDzeHDobHUvAoOznppoOh9T3sZsyoQWIT8DNVGQjtKE

 

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: