• Home  / 
  • Tin tức
  •  /  Giải pháp duy nhất mà các ngân hàng và công đoàn tín dụng cần thực hiện trong năm 2019

Giải pháp duy nhất mà các ngân hàng và công đoàn tín dụng cần thực hiện trong năm 2019

By DUC Việt Nam / Tháng Một 25, 2019

Đây là mùa của các nghị quyết về năm mới – và điều đó đúng với các ngân hàng và công đoàn tín dụng cũng như đối với khách hàng của họ. Trong khi hầu hết các tổ chức tài chính sẽ bắt đầu năm 2019 với một danh sách các sáng kiến ​​và mục tiêu quan trọng cần theo đuổi trong năm tới, thì chỉ có một nghị quyết mà họ cần thực hiện để đặt nền tảng cho thành công: cam kết tăng trưởng.

Nhiều tổ chức tài chính nói rằng họ muốn phát triển, nhưng nhanh chóng né tránh mục tiêu đó khi nó đòi hỏi phải thay đổi. Đó là một phản ứng tự nhiên: thay đổi là không chắc chắn. Nhưng nếu các tổ chức tài chính muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ thông qua tăng trưởng qua tiền gửi, giao dịch, tài khoản và cơ hội bán chéo, họ sẽ cần phải cam kết tăng trưởng và vượt qua sự kháng cự chắc chắn sẽ xảy ra khi các sản phẩm và công nghệ lâu đời đang tái xuất hiện đánh giá.

Khi nói chuyện với các đồng nghiệp trong toàn ngành, tôi đã xác định làm thế nào các tổ chức tài chính có thể cam kết tăng trưởng trong một chiến trường cạnh tranh cho các dịch vụ tài chính tiêu dùng và kinh doanh:

Thúc đẩy văn hóa tăng trưởng

Các đồng nghiệp đáng kính hơn của tôi trong lĩnh vực này đồng ý rằng việc thay đổi này có nghĩa là cứ làm những gì cần làm. Các nhà lãnh đạo phải thể hiện và truyền cảm hứng cho tư duy tổ chức này: tăng trưởng là một đặc quyền, không phải là một nghĩa vụ. Văn hóa tăng trưởng có nghĩa là chuyển sự tập trung ra khỏi các nhiệm vụ được giao như khuyến khích các giao dịch viên cung cấp CD cho bất kỳ ai có một số tiền nhất định trong tài khoản của họ và hướng tới những cách nghĩ mới.

Khi nói đến tăng trưởng theo hướng công nghệ và sản phẩm, mỗi nhân viên ở mọi cấp độ nên xem xét xác định các cách mới để cải thiện tổ chức và cách tốt hơn để phục vụ khách hàng là mục tiêu cần hoàn thành mỗi ngày.

Theo Forbes

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: