Khai Trương Văn Phòng DUC Việt Nam

By DUC Việt Nam / Tháng Mười Một 23, 2018

Ngày 15/11, CEO Ronny Tome của chúng tôi, lãnh đạo Ducatus Việt Nam Võ Quốc Đoan, cùng với các lãnh đạo cấp cao khác đã chính thức khai trương Trung tâm Ducatus tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là truyền bá thông điệp về tầm nhìn và sự phát triển thịnh vượng của Ducatus Global cho tất cả mọi người bằng cách xây dựng một nền kinh tế Crypto mạnh mẽ đã có bước tiến lớn. Quả thực là một cột mốc quan trọng cho mạng lưới phát triển của chúng tôi.

Xin chúc mừng DUC Việt Nam !

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: