Thông Báo Về Coin Thưởng

By DUC Việt Nam / Tháng Mười Một 23, 2018

Kính gửi các thành viên & bạn bè,

Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi đối với bạn và, thêm vào email mà nhiều người trong số các bạn sẽ nhận được về chương trình khuyến mãi TRIPLE Bonus đã được tổ chức như một phần trong việc chuyển sang định giá dựa trên thị trường vào đầu năm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã ghi có tất cả số tiền TRIPLE Bonus vào tài khoản tiền đang chờ xử lý của bạn. Những đồng tiền sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản tiền xu chính của bạn sau khi ngày phát hành của họ đạt được. Tất cả số tiền TRIPLE Bonus bạn đã được trao do mua hàng của bạn trong thời gian thưởng sẽ được hiển thị trong tài khoản văn phòng của Ducatus.

Như đã hứa trong email trước của chúng tôi cho bạn bước tiếp theo trong quy trình sẽ cung cấp cho bạn chế độ xem ‘danh mục’ của tất cả giao dịch mua bằng đồng xu và trạng thái của chúng bao gồm ngày khóa của chúng hết hạn. Tuy nhiên, thời gian trên điều này vẫn phải được xác nhận vì chúng tôi có một số yêu cầu tính năng khác từ các thành viên đã được xác định là ưu tiên.

Vui lòng tiếp tục đăng ký với văn phòng của bạn và một lần nữa bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và hỗ trợ.

Đội ngũ kỹ thuật của Ducatus

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: