Tìm hiểu về công nghệ Blockchain

By DUC Việt Nam / Tháng Tư 16, 2019

Hiểu một cách đơn giản, blockchain là một sổ cái điện tử ghi lại mọi giao dịch. Mỗi giao dịch được mã hóa bằng công nghệ mật mã, giúp bảo mật không bị thay đổi hoặc bị xóa. Một số lượng nhất định các giao dịch được tạo thành một khối (tối đa 1 MB dữ liệu). Các chi tiết của giao dịch bao gồm ngày, giờ, số tiền giao dịch, chữ ký số của người mua và chữ ký số của người bán. Mỗi khối có một mã duy nhất được gọi là hash, phân biệt khối này với khối khác. Khi một khối được chứa đầy dữ liệu, nó được liên kết với khối trước đó, do đó tạo ra một chuỗi các khối.

Thật thú vị để lưu ý rằng công nghệ blockchain đã được vạch ra trong gần 30 năm trước bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta, người muốn tạo ra một hệ thống dấu thời gian cho các tài liệu. Nhưng nó đã không được phát triển cho đến thời điểm tạo ra Bitcoin mà blockchain được ứng dụng lần đầu tiên. Blockchain đã được sử dụng để ngăn chặn hình thức gian lận “Chi tiêu kép” của người dùng, trong đó một loại tiền thuật toán có thể được chi tiêu hai lần vì nó được sao chép và giao dịch chưa được xác nhận.

Blockchain sử dụng một số cơ sở dữ liệu (hoặc các node) để lưu trữ các giao dịch, được xác nhận và xác minh trước khi đưa vào một khối. Vậy ai sẽ đặt các giao dịch vào một khối? Những người khai thác, là người thu thập các giao dịch, ghi lại chúng, và đặt chúng vào một khối. Sau đó, họ cung cấp cho mỗi khối một mã hash, được tạo thông qua một hàm toán học. Mã hash sẽ phân biệt khối này với khối khác. Khi một khối được thêm vào blockchain, các giao dịch (không phải dữ liệu người dùng) có thể được xem công khai. Tuy nhiên, những người khai thác phải tạo sự đồng thuận cho một giao dịch được thêm vào một khối. Càng có nhiều giao dịch, thì sẽ có thêm nhiều phần thưởng cho những người khai thác. Nếu blockchain được sử dụng cho Bitcoin, thì những người khai thác sẽ được thưởng bằng Bitcoin.

Công nghệ blockchain đang phát triển để được sử dụng cho các ngành công nghiệp khác nhờ cách mà nó lưu trữ, chuyển giao và bảo vệ dữ liệu. Không phải chỉ có các giao dịch mới có thể được ghi lại, mà các văn bản ký tự cũng có thể. Điều này làm cho blockchain trở nên lý tưởng cho các ngành công nghiệp khác xử lý thông tin nhạy cảm, như bất động sản, tài chính và bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với các công ty sử dụng công nghệ blockchain, họ sẽ cần một mạng lưới cơ sở dữ liệu phi tập trung có thể xác minh danh tính của tất cả các bên.

Giống như hầu hết các tổ chức mạnh mẽ, các chuyên gia dự đoán nhiều có nhiều tiềm năng hơn cho blockchain ngoài tiền thuật toán. Việc các chính phủ và tổ chức tài chính như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống đang khám phá các khả năng của blockchain sẽ làm cho tương lai của chúng ta ngày càng tuyệt vời hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

DUC Việt Nam

Click here to add a comment

Leave a comment: